Các cách vào Terminal hay nhất (Guake Terminal)

Posted: February 22, 2011 by Hacking & Relax in Ubuntu

Shortcut bàn phím

Trong Ubuntu và Linux Mint, mặc đình phím tắt của terminal là kết hợp giữa Ctrl+Alt+T. Nếu bạn muốn thay đổi phím tắt này để có thể mở terminal theo cách riêng, vào MenuSystemPreferencesKeyboard Shortcuts.

Kéo cửa sổ xuống và tìm shortcut for “Run a Terminal”. Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt, kích vào Run a terminal rồi đặt phím tắt mới theo ý muốn.

Phải chuột menu

Nếu bạn luôn phải mở một terminal rồi lại phải browse tới nơi mà bạn vừa mở trong Nautilus (chương trình quản lý tập tin), bạn có thể thay đổi cách truy cập bằng một gói cài đặt.

Để cài đặt gói này, bạn chỉ phải mở Ubuntu Software Center rồi tìm kiếm nautilus-open-terminal. Cài đặt gói tin này rồi thoát ra, khởi động lại Nautilus.

Tiếp đến, phải chuột vào desktop hoặc bất kì folder nào để có thể mở một terminal trực tiếp tới folder đó.

Drop down terminal

Guake là một drop-down terminal có thể giúp bạn truy cập dễ dàng cho dù bạn có đang làm gì. Để cài đặt Guake, mở software center rồi tìm guake.

Chú ý: nếu bạn sử dụng KDE Desktop Environment, bạn có thể cài đặt YaKuake để có được tính năng tương tự.

Sau khi đã cài đặt Guake xong, mở menu của bạn ra và chạy Guake Terminal.

Thử nghiệm những gì bạn vừa làm bằng cách nhấn F12. Bạn sẽ nhận được một drop down terminal. Nếu nhấn F12 một lần nữa, terminal này sẽ biến mất.

Nếu muốn Guake luôn sẵn có mỗi khi bạn đăng nhập, hãy thêm nó như một startup application (ứng dụng khởi động cùng hệ điều hành). Để thực hiện, mở Control CenterSystem -> Preferences ->Startup Applications.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s