Thay đổi OpenOffice bằng LibreOffice trong Ubuntu

Posted: June 3, 2011 by Hacking & Relax in Ubuntu

Sau một thời gian thử nghiệm, phiên bản chính thức của phần mềm văn phòng LibreOffice dành cho Linux đã chính thức xuất hiện. Nếu bạn muốn sử dụng để thay thế OpenOffice vốn cũ kỹ thì YêuMáyTính sẽ mách bạn cách sau đây :

Alibreoffice-main

1. Gỡ bỏ Open Office
Mở Terminal và gõ :

sudo apt-get autoremove openoffice.org-*

2. Cài đặt LibreOffice thông qua PPA

sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa

sudo apt-get update

sudo apt-get install libreoffice

3. Nếu bạn đang sử dụng Gnome thì cài thêm gói sau :

sudo apt-get install libreoffice-gnome

4. Để mở chức năng biên tập file PDF

sudo apt-get install libreoffice-pdfimport

5. Bật tính năng kiểm tra lỗi ngữ pháp

sudo apt-get install language-support-vi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s